xfs
[Top] [All Lists]

Re: XFS shrink functionality

To: David Chinner <dgc@xxxxxxx>
Subject: Re: XFS shrink functionality
From: Ruben Porras <nahoo82@xxxxxxxxx>
Date: Fri, 08 Jun 2007 21:47:38 +0200
Cc: xfs@xxxxxxxxxxx, cw@xxxxxxxx
Dkim-signature: a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=beta; h=domainkey-signature:received:received:subject:from:to:cc:in-reply-to:references:content-type:date:message-id:mime-version:x-mailer:content-transfer-encoding; b=EubcWQ0yEyBofEfnU54hnmsdVXIQoABXNn7IGN3Y3yBKyQ22ECl7cfd/pVcHW5emyIeUMlxqHuZZ+G0QliqzKpLXnVvLzbjCHPbrbcYRmZUW6KnxCDWsjTABC7nkew3aNflQnpGshyzVuyVqtxnljHPXFlU+0/mKKfOeya8K8YA=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=beta; h=received:subject:from:to:cc:in-reply-to:references:content-type:date:message-id:mime-version:x-mailer:content-transfer-encoding; b=UVrlTczKUm+FS2prASslsL1gZDODiNf3jUU5/tIoRgA5JMeyeelc0MI8bkHNyVqG3y/IIfPQcUqgMgxhBSskObEvE4DpNaWk4bO7LEDBlbVq+6jX7hQj81V6zlqUO0mH8ahg/3gATC2lrEKPdCkK7VJpu6iDV+UWKM3oplF88V0=
In-reply-to: <20070608151223.GF86004887@xxxxxxx>
References: <1180715974.10796.46.camel@localhost> <20070604001632.GA86004887@xxxxxxx> <20070604084154.GA8273@xxxxxxxxxxxxxxxxx> <1181291033.7510.40.camel@localhost> <20070608101532.GA18788@xxxxxxxxxxxxxxxxx> <20070608151223.GF86004887@xxxxxxx>
Sender: xfs-bounce@xxxxxxxxxxx
Am Samstag, den 09.06.2007, 01:12 +1000 schrieb David Chinner:

Thank you, these last mail explains the pieces I should do pretty
well :)

Cheers


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>